Afsluiting Informatie HDSR

dinsdag 09 april 2019 22:11

Ook bij de waterschappen vinden informatiefasen en formaties plaats. Op 8 april werd bij HDSR de informatieronde afgesloten met een openbare bijeenkomst. Uit het rapport van de informateur bleek dat de er gekozen wordt voor continuiteit: Water Natuurlijk (7 zetels) gaat de formatiefase in met PvdA (2 zetels), CDA (3 zetels) en de fractie van de geborgde zetels (7) (niet bij verkiezing gekozenen) .

Op verzoek gaf de informateur wel aan dat er ook een 'groene' coalitie mogelijk was geweest. De ChristenUnie denkt daarbij aan Water Natuurlijk (7), CDA (3), PvdA (2) met steun van PvdD (3) , ChristenUnie en Algemene Waterschapspartij (beiden 1). Hiervoor kiest Water Natuurlijk dus expliciet niet. De ChristenUnie betreurt dat omdat zij verwacht dat uit zo'n coalitie een groener beleid is te verwachten.  Tegelijk beseft de ChristenUnie dat zo'n bestuurssamenstelling wat complexer is, vanwege de wettelijk verplichte deelname van de geborgde zetels in het Dagelijks bestuur van het Waterschap. Deze verplichting leidt volgens de ChristenUnie niet tot het verplicht sluiten van een politieke coalitie met genoemde geborgde zetels.

 

Hoe de formatie ook uit gaat pakken: wij gaan in ieder geval ons best doen om te komen tot een verstandig, milieubewust en toekomstbestendig beleid!

 

« Terug